Steklarna Hrastnik

Spletna trgovina napis

Korporativne informacije

 

 y1f1l1 

Skrb za razvoj kadrov

Skrb za razvoj kadrov

kadri 372x274Zavedamo se, da so motivirani zaposleni, opremljeni z znanjem in vizijo podjetja, naša 
ključna konkurenčna prednostRazvoj zaposlenih v Steklarni Hrastnik zato temelji na: 
• spodbujanju podjetniške in učeče se kulture v podjetju,
• skrbnem načrtovanju kariernega razvoja zaposlenih in
• oblikovanju privlačnega delovnega okolja

Podjetniška in učeča se kultura

ucenje-PPodjetniško in učečo se kulturo razvijamo s pomočjo:
• kompetenčnega modela, ki pomaga ciljno razvijati znanja in kompetence zaposlenih ter upravljati njihovo delovno uspešnost; zaposleni zato bolje vedo, kaj podjetje od njih pričakuje;

• sistema učenja, ki vključuje:
- učni center (interna knjižnica in učilnica),
- interne mentorje in trenerje.

Karierni razvoj zaposlenih

kariera 1-PKarierni razvoj zaposlenih predstavlja osrednjo točko naše kadrovske strategije, zato: 

- Za vse nove sodelavce izdelamo načrt usposabljanja ne glede na to, na katerem delovnem mestu se nam je sodelavec pridružil. Usposabljanje poteka po vnaprej zastavljenem načrtu usposabljanja, trajanje usposabljanja pa je odvisno od delovnega mesta.  

- Po zaključku izobraževanj zaposlenim v naših proizvodnih enotah omogočamo horizontalno napredovanje

- Razvijamo ključne kadre. Razvoj ključnih kadrov vključuje načrtovanje karierne poti, razvojnih načrtov in določitev namestnikov. Pri tem stavimo na osebni pristop in čas, ki ga ključnim kadrom namenja vodstvo organizacije.  

Privlačno delovno okolje

delovno okolje-PPrivlačno delovno okolje oblikujemo tako, da zaposlenim pomagamo usklajevati zasebno in poklicno življenje, jim nudimo 5-dnevne preventivne oddihe in sponzoriramo aktivnosti v lokalni skupnosti, s katerimi lahko izboljšamo kakovost preživljanja prostega časa naših zaposlenih.
Z zaposlenimi redno komuniciramo prek več orodij internega komuniciranja, in sicer:
- internega glasila Steklar, 
- tedenskega biltena za zaposlene v proizvodnji, 
- oglasnih tabel, 
- letnih razgovorov,
- dnevov odprtih vrat pri generalnem direktorju enkrat na teden.
DPPpolni

DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Steklarna Hrastnik je novembra 2011 prejela osnovni certifikat Družini prijazno podjetje

zaposleni

SKRB ZA ZAPOSLENE

Zavedamo se, da so motivirani zaposleni, opremljeni z znanjem in vizijo podjetja, naša...

Več

okolje

SKRB ZA OKOLJE

Veliko pozornosti namenjamo varovanju okolja. Odgovornost do okolja je za Steklarno...

Več

nagrade

NAŠE NAGRADE

Steklarna Hrastnik se je na izboru Zlata nit 2012 uvrstila med finaliste v kategoriji velika podjetja in prejela...

CertifikatAAANaslovna slo

NAŠI CERTIFIKATI

Mednarodni sejem Ambiente je Steklarni Hrastnik podelil certifikat Ethical Style Guide.

Več

POVEŽITE SE

y1 f1 l1p1

Nas želite kontaktirati?

  1. Kontakti
  2. Kje smo
crta  TELEFONSKA 
  ŠTEVILKA

  03 56 54 600
crta  TELEFONSKA 
  ŠTEVILKA

  03 56 54 623
crta  ELEKTRONSKI 
  NASLOV
  
 
EBA2014 15Logo ambasador