Hrastnik Glassworks

Web store sign

CORPORATE INFORMATION

 

 y1f1l1 

Kadrovske štipendije za izobraževanje 2017/2018

VAŠA PRIHODNOST JE Z VAMI VARNA


Na podlagi ugotovljenih kadrovskih potreb Steklarna Hrastnik d.o.o. razpisuje KADROVSKE ŠTIPENDIJE ZA IZOBRAŽEVANJE 2017/2018 za dijake srednjih strokovnih šol, ki se izobražujejo po programih z javno veljavnostjo.

 

Predmet razpisa: štipendije za izobraževanje za dijake srednjih strokovnih šol, ki se izobražujejo po programih z javno veljavnostjo.

 

Skupno število razpisanih štipendij: 20


Štipendija obsega:
-    osnovno štipendijo v višini

 1. Letnik : 150 €
 2. Letnik: 170 €
 3. Letnik: 220 €
 4. Letnik 250 €

-    dodatek k osnovni štipendiji za učni uspeh

 1. dober uspeh 25 €
 2. prav dober in odličen uspeh 50 €

-    dodatek k osnovni štipendiji za oceno mentorja po razpisanih kriterijih v višini do 50 €
Primer: maksimalna višina štipendije za 4. letnik, s prav dobrim uspehom ter odlično oceno mentorja znaša 350€.


Štipendiramo naslednje profile:

 • Instalater strojnih instalacij
 • Strojni tehnik
 • Elektro tehnik
 • Orodjar
 • Steklarski tehnik
 • Elektrikar
 • Strugar

 

Način prijave in razpisni rok: Prijava na razpis oziroma prošnja za štipendijo mora vsebovati poleg kratkega življenjepisa tudi:

 • potrdilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja;
 • dokazilo o učnem oziroma študijskem uspehu zadnjega letnika oziroma predhodnega izobraževanja;
 • potrdilo o državljanstvu;
 • potrdilo o stalnem prebivališču;
 • izjava kandidata, da ne prejema druge štipendije in da nima drugih sredstev za preživljanje.

 

Popoln vloge za štipendije morajo biti poslane na naslov:

Steklarna Hrastnik d.o.o

Kadrovska služba – VLOGA ZA ŠTIPENDIJO
Cesta 1. maja 14
1430 Hrastnik

 

Ali na elektronski naslov info@steklarna-hrastnik.si

 

Vloge morajo biti oddane do vključno 15. septembra 2017 (velja poštni žig tega dne oziroma prejetje e-pošte tega dne). Odpiranje prispelih vlog ni javno.  Kandidati, katerih vloge ne bodo popolne, bodo v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvani, da jih dopolnijo. Kandidati bodo o rezultatih razpisa pisno obveščeni v 30 dneh od odpiranja vlog.

 

Za več informacij, vezanih na štipendije, so vsem interesentom na voljo v kadrovski službi Steklarne Hrastnik – vodja kadrovske službe Soniboj Knežak (soniboj.knezak@steklarna-hrastnik.si , tel. 03 56 54 511).

 

Letak si lahko preberete TUKAJ.

 

Razpis ŠTIPENDIJE 2017

DPPpolniAng

FAMILY FRIENDLY COMPANY

In November 2011, Steklarna Hrastnik  was proud to receive the basic Family Friendly Company Certificate.

zaposleni

STAFF DEVELOPMENT

We are well aware of the fact that well-motivated staff, equipped with expert knowledge and..

More

okolje

ENVIRONMENTAL PROTECTION
We place great importance on the protection of the environment.

More

nagrade

OUR AWARDS

 

Steklarna Hrastnik was a finalist at the 2012 Zlata Nit pageant in the Big Companies category, and received... 

CertifikatAAANaslovna ang

OUR CERTIFICATES

 

Ambiente International Fair was granted the Ethical Style Guide certificate to Steklarna Hrastnik.

MORE

CONNECT

y1 f1 l1p1

Want to contact us?

 1. Contacts
 2. Where we are
crta  TELEPHONE 
  NUMBER

 +386 (0)3 56 54 600
crta  TELEPHONE 
  NUMBER

  +386 (0)3 56 54 623
crta  E-MAIL 
  ADDRESS

 
EBA2014 15Logo ambasador