Steklarna Hrastnik

Spletna trgovina napis

Korporativne informacije

 

 y1f1l1 

Sponzorstva in donacije 2018

Sponzorstva donacije 2018 mRAZPIS ZA SPONZORSTVO IN DONACIJE

V Steklarni Hrastnik že tretje leto zapored objavljamo razpis za podeljevanje sponzorskih in donacijskih sredstev.


Kot družbeno odgovorno podjetje želimo tudi na ta način pomagati lokalnim društvom, klubom, organizacijam in zavodom na področju športa, kulture, zdravstva, izobraževanja in drugih humanitarnih dejavnosti. 

 

V  letošnjem letu bosta razpisana dva razpisa za sponzorstva in donacije. Poleg razpisa v marcu bo objavljen še en razpis, predvidoma septembra.

 

KDO LAHKO KANDIDIRA NA RAZPISU


Na razpis se lahko prijavijo , društva, klubi, organizacije, zavodi in druge pravnoorganizacijske oblike s področja športa, kulture, znanosti, izobraževanja, humanitarnih dejavnosti, okoljevarstva in zdravstva.

 

KRITERIJI PRI IZBORU


Pri odločitvi za odobritev sponzorskih oziroma donacijskih sredstev bomo sledili naslednjim namenom:

 • krepitev blagovne znamke Hrastnik1860,
 • udejanjanje družbene odgovornosti in podpora lokalni, zasavski regiji,
 • spodbujanje vrhunskih dosežkov na področju športa, kulture, znanosti in izobraževanja,
 • podpora mladim,
 • pomoč invalidom.

 

KDO BO OCENJEVAL VLOGE IN KDO ODLOČAL O DODELITVI SREDSTEV


Vloge bo ocenjevala komisija Steklarne Hrastnik in jih predlagala v potrditev generalnemu direktorju. Obravnava vlog ne bo javna. Vlog, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v tem razpisu, komisija ne bo obravnavala.


Odločitev o odobritvi ali zavrnitvi vloge za sponzoriranje ali donacijo je dokončna in avtonomna.

 

MERILA, KI SE BODO UPOŠTEVALA PRI OCENJEVANJU VLOG

 • Sponzoriranje in promocija dejavnosti, s katero se ukvarja kandidat, ki je zaposlen v Steklarni Hrastnik,
 • Sponzoriranje in promocija dejavnosti  ožjih družinskih članov zaposlenih v Steklarni Hrastnik,
 • Sponzoriranje vrhunskih slovenskih športnikov, ki dosegajo rezultate tudi na mednarodnem nivoju,
 • Pomoč društvom, klubom, organizacijam, zavodom in drugim pravnoorganizacijskim oblikam, ki imajo sedež v zasavski regiji,
 • Pomoč organizacijam, s katerimi sodeluje Steklarna Hrastnik,
 • Število vseh članov,
 • Število mladoletnih članov,
 • Pomoč invalidom,
 • Skladnost vrednot kandidata z vrednotami Steklarne Hrastnik (čistost, strast, srce)

 

Za odobritev vloge mora predlagatelj izpolnjevati vsaj enega od naštetih kriterijev. Komisija si pridružuje pravico, da kljub izpolnjevanju kriterijev, zavrne vlogo v kolikor v njej ne vidi družbene koristi ali smiselnosti promocije Steklarne Hrastnik.

 

KAKO IN DO KDAJ ODDATI VLOGO


Kandidati lahko vloge oddajo izključno preko standardiziranega obrazca za oddajo sponzorske vloge in donacije, ki se nahaja TUKAJ.

 

Rok za oddajo vloge je 30. marec 2018 do 12 ure. Vloge sprejemamo izključno v elektronski obliki na naslov: bostjan.bukovec@steklarna-hrastnik.si.

 

Vloge, ki bi bile pripravljene v drugačni obliki od predpisane, ki bodo prispele mimo razpisa ali izven določenega roka, ne bodo uvrščene v izbor in Steklarna Hrastnik o njih ne bo presojala.


POSTOPEK RAZPISA

 • Steklarna Hrastnik objavi razpis na podlagi katerega lahko zainteresirani zaprosijo za sponzorska ali donacijska sredstva,
 • Obravnavajo se samo vloge oddane v predpisanem roku na navedeni naslov. Vloge morajo biti oddane na standardiziranem obrazcu in v predpisanem roku,
 • Pregled prejetih vlog in izbor opravi interna komisija Steklarne Hrastnik,
 • Končen izbor vlog potrdi Generalni direktor,
 • Kandidati bodo o odobritvi/zavrnitvi obveščeni v roku 30 delovnih dni po končanem razpisu preko elektronske pošte,
 • V primeru odobritve se, po potrebi, s posameznim izbranim kandidatom sklene ustrezna pogodba, s  katero se definira vrednost donacije/sponzorstva, obveznosti pogodbenih strank, rok nakazila in drugi potrebni podatki, odvisno od posameznega primera.


Sredstva bodo izplačana na podlagi dokazil in poročila o izvedenih sponzorskih obveznostih.

 

Za morebitna dodatna pojasnila se lahko kandidati obrnejo na kontaktni naslov: bostjan.bukovec@steklarna-hrastnik.si

VLOGA ZA SPONZORSTVO (Vlogo si morate prenesti na svoj računalnik in jo izpolnjeno vrniti v elektronski obliki.)

 

 

 Kolaž sponzorstva 2018

 

 

Seznam novic

Zadnja razpisana del. mesta

14.3.2018

Strojnik (M/Ž)

Želiš postati del naše ekipe? NE ODLAŠAJ! V Steklarni Hrastnik smo vedno odprti za ljudi, ki bi nam pomagali pisati našo zgodbo o...

23.2.2018

Aktivni upokojenci (m/ž)

Aktivne upokojenke, po srcu mladi upokojenci – ponovno vstopite na trg dela! V naši steklarni ponujamo priložnost aktivnim upokojencem, da ponovno vstopite...

16.1.2018

Prosta delovna mesta

Želiš postati del naše ekipe? NE ODLAŠAJ! V Steklarni Hrastnik smo vedno odprti za ljudi, ki bi nam pomagali pisati našo zgodbo o...

Klepet z zaposlenimi

DPPpolni

DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Steklarna Hrastnik je novembra 2011 prejela osnovni certifikat Družini prijazno podjetje

zaposleni

SKRB ZA ZAPOSLENE

Zavedamo se, da so motivirani zaposleni, opremljeni z znanjem in vizijo podjetja, naša...

Več

okolje

SKRB ZA OKOLJE

Veliko pozornosti namenjamo varovanju okolja. Odgovornost do okolja je za Steklarno...

Več

nagrade

NAŠE NAGRADE

Steklarna Hrastnik se je na izboru Zlata nit 2012 uvrstila med finaliste v kategoriji velika podjetja in prejela...

CertifikatAAANaslovna slo

NAŠI CERTIFIKATI

Mednarodni sejem Ambiente je Steklarni Hrastnik podelil certifikat Ethical Style Guide.

Več

POVEŽITE SE

y1 f1 l1p1

Nas želite kontaktirati?

 1. Kontakti
 2. Kje smo
crta  TELEFONSKA 
  ŠTEVILKA

  03 56 54 600
crta  TELEFONSKA 
  ŠTEVILKA

  03 56 54 623
crta  ELEKTRONSKI 
  NASLOV
  
 
EBA2014 15Logo ambasador