Steklarna Hrastnik

Spletna trgovina napis

Korporativne informacije

 

 y1f1l1 

Kadrovske štipendije za izobraževanje 2017/2018

VAŠA PRIHODNOST JE Z VAMI VARNA


Na podlagi ugotovljenih kadrovskih potreb Steklarna Hrastnik d.o.o. razpisuje KADROVSKE ŠTIPENDIJE ZA IZOBRAŽEVANJE 2017/2018 za dijake srednjih strokovnih šol, ki se izobražujejo po programih z javno veljavnostjo.

 

Predmet razpisa: štipendije za izobraževanje za dijake srednjih strokovnih šol, ki se izobražujejo po programih z javno veljavnostjo.

 

Skupno število razpisanih štipendij: 20


Štipendija obsega:
-    osnovno štipendijo v višini

 1. Letnik : 150 €
 2. Letnik: 170 €
 3. Letnik: 220 €
 4. Letnik 250 €

-    dodatek k osnovni štipendiji za učni uspeh

 1. dober uspeh 25 €
 2. prav dober in odličen uspeh 50 €

-    dodatek k osnovni štipendiji za oceno mentorja po razpisanih kriterijih v višini do 50 €
Primer: maksimalna višina štipendije za 4. letnik, s prav dobrim uspehom ter odlično oceno mentorja znaša 350€.


Štipendiramo naslednje profile:

 • Instalater strojnih instalacij
 • Strojni tehnik
 • Elektro tehnik
 • Orodjar
 • Steklarski tehnik
 • Elektrikar
 • Strugar

 

Način prijave in razpisni rok: Prijava na razpis oziroma prošnja za štipendijo mora vsebovati poleg kratkega življenjepisa tudi:

 • potrdilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja;
 • dokazilo o učnem oziroma študijskem uspehu zadnjega letnika oziroma predhodnega izobraževanja;
 • potrdilo o državljanstvu;
 • potrdilo o stalnem prebivališču;
 • izjava kandidata, da ne prejema druge štipendije in da nima drugih sredstev za preživljanje.

 

Popoln vloge za štipendije morajo biti poslane na naslov:

Steklarna Hrastnik d.o.o

Kadrovska služba – VLOGA ZA ŠTIPENDIJO
Cesta 1. maja 14
1430 Hrastnik

 

Ali na elektronski naslov info@steklarna-hrastnik.si

 

Vloge morajo biti oddane do vključno 15. septembra 2017 (velja poštni žig tega dne oziroma prejetje e-pošte tega dne). Odpiranje prispelih vlog ni javno.  Kandidati, katerih vloge ne bodo popolne, bodo v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvani, da jih dopolnijo. Kandidati bodo o rezultatih razpisa pisno obveščeni v 30 dneh od odpiranja vlog.

 

Za več informacij, vezanih na štipendije, so vsem interesentom na voljo v kadrovski službi Steklarne Hrastnik – vodja kadrovske službe Soniboj Knežak (soniboj.knezak@steklarna-hrastnik.si , tel. 03 56 54 511).

 

Letak si lahko preberete TUKAJ.

 

Razpis ŠTIPENDIJE 2017

DPPpolni

DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Steklarna Hrastnik je novembra 2011 prejela osnovni certifikat Družini prijazno podjetje

zaposleni

SKRB ZA ZAPOSLENE

Zavedamo se, da so motivirani zaposleni, opremljeni z znanjem in vizijo podjetja, naša...

Več

okolje

SKRB ZA OKOLJE

Veliko pozornosti namenjamo varovanju okolja. Odgovornost do okolja je za Steklarno...

Več

nagrade

NAŠE NAGRADE

Steklarna Hrastnik se je na izboru Zlata nit 2012 uvrstila med finaliste v kategoriji velika podjetja in prejela...

CertifikatAAANaslovna slo

NAŠI CERTIFIKATI

Mednarodni sejem Ambiente je Steklarni Hrastnik podelil certifikat Ethical Style Guide.

Več

POVEŽITE SE

y1 f1 l1p1

Nas želite kontaktirati?

 1. Kontakti
 2. Kje smo
crta  TELEFONSKA 
  ŠTEVILKA

  03 56 54 600
crta  TELEFONSKA 
  ŠTEVILKA

  03 56 54 623
crta  ELEKTRONSKI 
  NASLOV
  
 
EBA2014 15Logo ambasador