Steklarna Hrastnik

Spletna trgovina napis

Korporativne informacije

 

 y1f1l1 

Steklarna Hrastnik nadaljuje z investicijami v zelene tehnologije, znižuje okoljski odtis in gradi konkurenčno prednost na globalnem trgu

Steklarna Hrastnik je zavezana k vrhunski kakovosti, katere osnova je med drugim trajnostna usmerjenost ter družbena odgovornost na vseh področjih delovanja. Okolju zavezana podjetja svojo uspešnost ne merijo le s poslovnimi rezultati, temveč v prvi vrsti s trajnostnimi kazalniki, ki potrjujejo njihovo odličnost v odnosu do okolja. V Steklarni Hrastnik so, kljub povišanim kapacitetam v preteklem letu, z različnimi inovativnimi projekti ter vlaganji v najboljšo razpoložljivo proizvodno tehnologijo ob prehodu v industrijo 4.0, še izboljšali energetsko učinkovitost in dodatno znižali okoljski odtis. S tovrstnimi investicijami v Steklarni Hrastnik nadaljujejo tudi v prihodnje, kar potrjujeta načrtovani naložbi v novo peč in sončno elektrarno.

 

Z investiranjem v inovativne rešitve, povezane z izrabo odpadne toplote, nadomeščanjem fosilnih goriv z okolju prijaznejšimi, višanjem izkoriščenosti talilnih peči in drugimi rešitvami, so v primerjavi z letom 2017 leta 2018 za 10 odstotkov znižali porabo energije na tono staljenega stekla, za 6 odstotkov emisije CO2, za 40 odstotkov NOx na tono staljenega stekla in porabili za 50 odstotkov manj vode.

 

Okoljska politika je eden od temeljev poslovanja Steklarne Hrastnik. »Zavezanost do odgovornega okoljskega delovanja je skupna vsem zaposlenim, zato nenehno izboljšujemo svoje procese, delujemo skladno z najboljšimi možnimi tehnologijami in tako zmanjšujemo negativne vplive na okolje na najmanjšo možno raven,« je izpostavil težo odgovornega delovanja do okolja na nivoju vseh zaposlenih Peter Čas, generalni direktor Steklarne Hrastnik. Z odgovornim odnosom do okolja vzporedno krepijo lastno konkurenčno prednost. Trg Steklarne Hrastnik je namreč globalni trg, in sicer podjetja in blagovne znamke, ki so trajnostno naravnana, kar pričakujejo tudi od svojih partnerjev.  

 

Z novimi rešitvami do zniževanja okoljskega odtisa
Pri uvedbi novih tehnologij v Steklarni Hrastnik upoštevajo okoljske vplive. »Ob tem vseskozi iščemo nove rešitve skupaj s partnerji. Premišljeno izkoriščamo naravne vire in povečujemo učinkovitost njihove porabe. Nedavno nameščeno sončno elektrarno bomo povezali z vodikarno - delom pilotne naprave, na katerem se bo proizvajal čisti brezogljični energent - vodik. Na ta način bomo razvili nove tehnologije taljenja stekla z vodikom in s tem bomo dosegli dekarbonizacijo goriva ter posledično zmanjšali ogljični odtis Steklarne Hrastnik,« je predstavil prizadevanja in nadaljnje načrte na področju okoljskega trajnostnega delovanja Peter Čas, generalni direktor Steklarne Hrastnik in dodal »Tudi nova peč, s katero bomo zmogljivost steklarne iz zdajšnjih 240 ton dnevne produkcije povečali na 280 ton oziroma za 17 %, bo temeljila na najsodobnejši tehnologiji in bo pripravljena, da kot del energenta uporablja tudi vodik.« V Steklarni Hrastnik se pripravljajo na postavitev še ene lastne 400 kilovatne (kW) sončne elektrarne, s čimer bodo potem sami ustvarili tri odstotke električne energije, ki jo porabijo v steklarni.

 


Več o našem odgovornem ravnanju do okolja lahko preberete v našem Trajnostnem poročilu za leto 2018

DPPpolni

DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Steklarna Hrastnik je novembra 2011 prejela osnovni certifikat Družini prijazno podjetje

zaposleni

SKRB ZA ZAPOSLENE

Zavedamo se, da so motivirani zaposleni, opremljeni z znanjem in vizijo podjetja, naša...

Več

okolje

SKRB ZA OKOLJE

Veliko pozornosti namenjamo varovanju okolja. Odgovornost do okolja je za Steklarno...

Več

nagrade

NAŠE NAGRADE

Steklarna Hrastnik se je na izboru Zlata nit 2012 uvrstila med finaliste v kategoriji velika podjetja in prejela...

CertifikatAAANaslovna slo

NAŠI CERTIFIKATI

Mednarodni sejem Ambiente je Steklarni Hrastnik podelil certifikat Ethical Style Guide.

Več

POVEŽITE SE

y1 f1 l1p1

Nas želite kontaktirati?

  1. Kontakti
  2. Kje smo
crta  TELEFONSKA 
  ŠTEVILKA

  03 56 54 600
crta  TELEFONSKA 
  ŠTEVILKA

  03 56 54 623
crta  ELEKTRONSKI 
  NASLOV
  
 
EBA2014 15Logo ambasador