Steklarna Hrastnik

Spletna trgovina napis

Korporativne informacije

 

 y1f1l1 

Novice

Razpisi za sponzorstva in donacije do nadaljnjega zamrznjeni!

Steklarna Hrastnik je družbeno odgovorno podjetje, vpeto v  lokalno okolje in zato vsako leto namenimo del sredstev za sponzoriranje in donacije posameznikom, organizacijam, društvom ter zavodom s področja športa, kulture, zdravstva in humanitarne dejavnosti, s poudarkom na pomoči lokalnemu okolju.

Samo v letu 2016 smo v ta namen namenili 63.054,80 EUR, skupaj v zadnjih petih letih pa kar 260.967,25 EUR ter podarili več tisoč izdelkov.

V letošnjem letu smo en razpis že objavili, drugega pa smo nameravali objaviti ob koncu leta. Žal je Steklarno pred kratkim doletel neplanski odliv finančnih sredstev, zaradi česar so vsi razpisi za sponzorska in donatorska sredstva do nadaljnjega zamrznjena.

Neplanski odliv je posledica tožbe iz leta 1995, ki je po 21 letih epilog doživela v letošnjem letu, natančneje v mesecu oktobru. Steklarna Hrastnik je bila ena od štirih toženih strank, kateri je 41 tožnikov očitalo prekomerno onesnaževanje in iz tega razloga povzročanje škode na njihovih pridelkih, kmetijskih površinah in nepremičninah.  

Steklarna Hrastnik je s poravnavo, ki je končala dolgoletni sodni spor, prevzela bistveno večji delež odgovornosti, kot ji je bil kadarkoli tekom postopka oziroma tudi pred vložitvijo tožbe v letu 1995, očitan oziroma določen z mnogimi izvedeniškimi mnenji.  Steklarna je namreč od celotnega zneska odškodnine, ki je skupaj z obrestmi znašala okrog 2,7 mio EUR, plačala 770.000 EUR, začasno pa tudi del odškodnine, ki sicer odpade na največjega povzročitelja onesnaževanja, to je  Termoelektrarno Trbovlje, ki je v likvidaciji. Ta delež znaša še dodatnih 400.000 EUR.  

Skupaj je Steklarna plačala 1.170.000 EUR, kar predstavlja velik likvidnostni odliv ter finančni primanjkljaj, zaradi katerega si dodatnih obveznosti, tudi iz naslova donacij in sponzorstev, ne moremo privoščiti.


S spoštovanjem,

Andrej Božič
Generalni direktor Steklarne Hrastnik

 

sponzorstva m

Prejeli smo zlati certifikat bonitetne odličnosti AAA

Steklarna Hrastnik je pred kratkim prejela zlati certifikat bonitetne odličnosti AAA. Ta certifikat  prejmejo podjetja, katera  boniteto odličnosti izkazujejo tri leta zapored in je izkaz nadpovprečne bonitetne vrednosti podjetja.

 

Preberi več

Steklarna Hrastnik si je vseskozi prizadevala za rešitev problema

DODATNO POJASNILO K INFORMACIJI, KI JE TE DNI PRIŠLA V MEDIJE

Leta 1995 je prvotno 26, danes 41 sotožnikov vložilo odškodninsko tožbo proti Termoelektrarni Trbovlje, TKI Hrastniku, Lafarge Cementu in Steklarni Hrastnik, zaradi škode, ki naj bi jo ta podjetja povzročila na njihovih kmetijskih površinah, pridelkih in nepremičninah. Po enaindvajsetih letih je primer doživel svoj epilog.

Z Lafarge Cementom so tožniki po izdaji prvostopenjske sodbe in pred odločitvijo Višjega sodišča v Ljubljani o pritožbah, sklenil sodno poravnavo, zato je bilo to podjetje, ki je medtem prenehalo poslovati v Sloveniji, izvzeto iz nadaljnjega tožbenega postopka. Preostala tri tožena podjetja o dogovorih med Lafarge Cementom in tožniki niso bila obveščena in niso bila povabljena k sodni poravnavi. Čeprav je Steklarna Hrastnik med postopkom soglašala s postopkom mediacije, tožnikom tudi ponudila oziroma predlagala poravnavo, le-ti predloga niso sprejeli, prav tako tudi niso soglašali s postopkom mediacije. Torej so tožniki za Lafarge Cementom uporabili povsem druga merila.

Sodni izvedenci so med več kot dve desetletji trajajočim postopkom izdelali več strokovnih mnenj in si teren večkrat ogledali. Krivdni delež Steklarne Hrastnik so ocenili v razponu od 2,6 pa kar do 33%, torej v povprečju do 10 % (4 mnenja), medtem ko se je ocena za trboveljsko termoelektrarno gibala med 54 in 85 %, za TKI pa do 2 %. Vendar pa se je sodišče odločilo za solidarno odgovornost, saj naj ne bi moglo določiti deleža odgovornosti, ne glede na mnenja sodnih izvedencev.

Glede na dejstvo, da je Termoelektrarna Trbovlje, sicer v lasti državne HSE, v likvidaciji, TKI Hrastnik pa je manjše lokalno podjetje z majhnim deležem odgovornosti in ker je bila v sodbo vključena klavzula tako imenovane solidarne odgovornosti, zaradi česar je obstajala visoka stopnja možnosti, da se dosojeno odškodnino skupaj z obrestmi v višini 2,7 milijona evrov v celoti morala poravnati Steklarna Hrastnik, smo se odločili, da v postopku poravnave pristanemo na plačilo višjega deleža, kot je bil ocenjen povprečni krivdni delež s strani sodnih izvedencev tekom postopka. Želeli smo, da se zgodba zaključi.

Vedno smo delali in še vedno delamo v skladu z zakonodajo. Skladno z zahtevami smo v predpisanih rokih pridobili vsa okoljska dovoljenja. Od leta 1993 pa naše peči poganja plin, kar pomeni, da uporabljamo čistejše gorivo. Od leta 2010 do danes smo v obnovo proizvodnje vložili približno 35 mio €. Ena od zelo pomembnih stateških usmeritev pri investicijah je skrb za okolje. Zato danes dosegamo vrednosti, ki so daleč pod predpisanimi in zakonskimi mejnimi vrednostmi.

Organizirani ogledi Steklarne Hrastnik

Steklarna Hrastnik vam ponuja povsem novo doživetje. Omogočamo ogled več kot 155 let stare tradicije izdelovanja vrhunskega stekla.

Preberi več

Steklarna Hrastnik razpisuje oblikovalski natečaj

SPLET IN PREPLET DRZNOSTI, INOVATIVNOSTI TER UPORABNOSTI

Steklarna Hrastnik skupaj s partnerjema poljskim dekoraterjem DekroGlass ter medijsko hišo Paragraph Publishing iz Londona organizira mednarodni oblikovalski natečaj, v okviru katerega vabi oblikovalce k oblikovanju steklenice za žgane pijače v premium segmentu. Slavnostna podelitev priznanj bo marca 2017 v Londonu, na prireditvi Word Drinks Award, ki jo organizira Paragraph Publishing.

Preberi več

DPPpolni

DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Steklarna Hrastnik je novembra 2011 prejela osnovni certifikat Družini prijazno podjetje

zaposleni

SKRB ZA ZAPOSLENE

Zavedamo se, da so motivirani zaposleni, opremljeni z znanjem in vizijo podjetja, naša...

Več

okolje

SKRB ZA OKOLJE

Veliko pozornosti namenjamo varovanju okolja. Odgovornost do okolja je za Steklarno...

Več

nagrade

NAŠE NAGRADE

Steklarna Hrastnik se je na izboru Zlata nit 2012 uvrstila med finaliste v kategoriji velika podjetja in prejela...

CertifikatAAANaslovna slo

NAŠI CERTIFIKATI

Mednarodni sejem Ambiente je Steklarni Hrastnik podelil certifikat Ethical Style Guide.

Več

POVEŽITE SE

y1 f1 l1p1

Nas želite kontaktirati?

  1. Kontakti
  2. Kje smo
crta  TELEFONSKA 
  ŠTEVILKA

  03 56 54 600
crta  TELEFONSKA 
  ŠTEVILKA

  03 56 54 623
crta  ELEKTRONSKI 
  NASLOV
  
 
EBA2014 15Logo ambasador