Steklarna Hrastnik

Spletna trgovina napis

Korporativne informacije

 

 y1f1l1 

Naša zgodovina

steklarna  2011_m

2004–2013
Leta 2005 je linija embalažnega stekla dobila povsem novo tovarno, zgrajeno glede na standarde najboljših razpoložljivih tehnik za posamezno industrijo po priporočilih Evropske unije.

Leta 2010 je vodenje Steklarne Hrastnik prevzel Andrej Božič. Pod njegovim vodstvom je Steklarna Hrastnik uspešno sanirala svoje poslovanje, preoblikovala prodajno strategijo in se usmerila v izdelavo steklarskih izdelkov višjega cenovnega razreda, ki jih trži pod lastno blagovno znamko.

Preberi več

steklarna 2004_m1992–2004
Leta 2002 je Steklarna Hrastnik začela delovati kot skupina, sestavljena iz treh družb: za namizno steklo, za razsvetljevalno steklo ter za obdelavo in dekoriranje stekla.

Poslovati je začela kot skupina, ki so jo sestavljale obvladujoča družba Steklarna Hrastnik - skupina d. d. in tri odvisne družbe: Vitrum za proizvodnjo steklenih izdelkov, Opal za proizvodnjo svetil in Stedek za obdelavo in dekoriranje stekla.

steklarna 1990 poar1988–1992
Leta 1990 je Steklarno Hrastnik prizadel požar in ohromil nekatere njene funkcije. Zaradi razpada Jugoslavije in 60-odstotnega padca prodaje na trgih nekdanje skupne države so v steklarni leta 1992 izvedli obsežno programsko in tržno prestrukturiranje in se preusmerili na evropski trg.

steklarna 19581945–1973
Takoj po koncu vojne je bila steklarna nacionalizirana in je sprva delovala v sklopu slovenskih steklarn, po letu 1947 pa je poslovala samostojno. Do začetka 70. let je uvedla avtomatizirano proizvodnjo steklenic, za razsvetljevalni program pa je iskala priložnosti na zahodnih trgih.

steklarna 1935_m1921–1945
Hrastniška steklarna je postala del koncerna Sjedinjene tvornice stakla s sedežem v Zagrebu, v katerem je imela vodilno vlogo. Med II. svetovno vojno se je proizvodnja steklarskih izdelkov drastično zmanjšala in je padla na raven 25 odstotkov iz predvojnih časov.

steklarna 1908_m1903–1921
Vodenje steklarne je prevzel poslovnež Wieltschnigg. Ta izjemni poslovnež je spremenil program proizvodnje in steklarno preusmeril v proizvodnjo trgovskega stekla. Izdelke je tržil na evropskem in prekomorskih tržiščih, steklarna pa je v tem obdobju prevzela precejšnji del steklarske industrije Kraljevine Jugoslavije. 

steklarna 18751860–1903
Leta 1860 je bil v Hrastniku zgrajen steklarski obrat. Že po dobrem desetletju je prerasel v eno največjih steklarn takratne avstro-ogrske monarhije. Do konca stoletja so v steklarni proizvajali tri programe steklarskih izdelkov: namizno, embalažno in razsvetljevalno steklo, do tedaj izključno ročna proizvodnja pa je prešla v proizvodnjo izdelkov s pomočjo stiskalnic in polavtomatskih strojev.
DPPpolni

DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Steklarna Hrastnik je novembra 2011 prejela osnovni certifikat Družini prijazno podjetje

zaposleni

SKRB ZA ZAPOSLENE

Zavedamo se, da so motivirani zaposleni, opremljeni z znanjem in vizijo podjetja, naša...

Več

okolje

SKRB ZA OKOLJE

Veliko pozornosti namenjamo varovanju okolja. Odgovornost do okolja je za Steklarno...

Več

nagrade

NAŠE NAGRADE

Steklarna Hrastnik se je na izboru Zlata nit 2012 uvrstila med finaliste v kategoriji velika podjetja in prejela...

CertifikatAAANaslovna slo

NAŠI CERTIFIKATI

Mednarodni sejem Ambiente je Steklarni Hrastnik podelil certifikat Ethical Style Guide.

Več

POVEŽITE SE

y1 f1 l1p1

Nas želite kontaktirati?

  1. Kontakti
  2. Kje smo
crta  TELEFONSKA 
  ŠTEVILKA

  03 56 54 600
crta  TELEFONSKA 
  ŠTEVILKA

  03 56 54 623
crta  ELEKTRONSKI 
  NASLOV
  
 
EBA2014 15Logo ambasador