Steklarna Hrastnik

Spletna trgovina napis

Korporativne informacije

 

 y1f1l1 

Kadrovske štipendije

Na podlagi ugotovljenih kadrovskih potreb Steklarna Hrastnik d.o.o. r a z p i s u j e KADROVSKE ŠTIPENDIJE ZA IZOBRAŽEVANJE 2017/2018 za študente smeri strojništva, ki se izobražujejo po programih z javno veljavnostjo.

 

Predmet razpisa: štipendije za izobraževanje za študente smeri strojništva, ki se izobražujejo po programih z
javno veljavnostjo. Skupno število razpisanih štipendij: 2

 

  • Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje STROJNIŠTVO (1. st. VS) ali
  • Univerzitetni študijski program 1. stopnje STROJNIŠTVO – Razvojno raziskovalni progam (1. st. UN)

 

Način prijave in razpisni rok:
Prijava na razpis oziroma prošnja za štipendijo mora vsebovati poleg kratkega življenjepisa tudi:

  • potrdilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja;
  • dokazilo o učnem oziroma študijskem uspehu zadnjega letnika oziroma predhodnega izobraževanja;
  • potrdilo o državljanstvu;
  • potrdilo o stalnem prebivališču;
  • izjava kandidata, da ne prejema druge štipendije in da nima drugih sredstev za preživljanje.

 

Popolne vloge za štipendije morajo biti poslane na naslov:
Steklarna Hrastnik d.o.o
Kadrovska služba – VLOGA ZA ŠTIPENDIJO
Cesta 1. maja 14
1430 Hrastnik

 

Ali na elektronski naslov: info@steklarna-hrastnik.si

 

Rok za prijavo je do 15. oktobra 2017 (velja poštni žig tega dne oziroma prejetje e-pošte tega dne). Odpiranje prispelih vlog ni javno.
Kandidati, katerih vloge ne bodo popolne, bodo v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvani, da jih dopolnijo. Kandidati bodo o rezultatih
razpisa pisno obveščeni v 30 dneh od odpiranja vlog.

 

Za več informacij, vezanih na štipendije, so vsem interesentom na voljo v kadrovski službi Steklarne Hrastnik – vodja kadrovske službe Soniboj Knežak ( soniboj.knezak@steklarna-hrastnik.si ), tel. 03 56 54 511).

 

Razpis Štipendije strojnik 2017

DPPpolni

DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Steklarna Hrastnik je novembra 2011 prejela osnovni certifikat Družini prijazno podjetje

zaposleni

SKRB ZA ZAPOSLENE

Zavedamo se, da so motivirani zaposleni, opremljeni z znanjem in vizijo podjetja, naša...

Več

okolje

SKRB ZA OKOLJE

Veliko pozornosti namenjamo varovanju okolja. Odgovornost do okolja je za Steklarno...

Več

nagrade

NAŠE NAGRADE

Steklarna Hrastnik se je na izboru Zlata nit 2012 uvrstila med finaliste v kategoriji velika podjetja in prejela...

CertifikatAAANaslovna slo

NAŠI CERTIFIKATI

Mednarodni sejem Ambiente je Steklarni Hrastnik podelil certifikat Ethical Style Guide.

Več

POVEŽITE SE

y1 f1 l1p1

Nas želite kontaktirati?

  1. Kontakti
  2. Kje smo
crta  TELEFONSKA 
  ŠTEVILKA

  03 56 54 600
crta  TELEFONSKA 
  ŠTEVILKA

  03 56 54 623
crta  ELEKTRONSKI 
  NASLOV
  
 
EBA2014 15Logo ambasador